Barca vẫn chưa thanh toán hết tiền cho Messi

Barca vẫn chưa thanh toán hết cho Lionel Messi khoản tiền 78 triệu Euro phí trung thành như điều khoản cũ trong hợp đồng đôi bên. Trong hợp đồng cũ, xuất hiện điều khoản Messi nhận được 78 triệu Euro

Xem thêm